Skip to content

Sytuacja na rynku nieruchomości w Polsce w IV kwartale 2022

Od zawsze analizujemy rynek na własne potrzeby, a już od ponad roku, cyklicznie także dla Państwa. Omówienie sytuacji branżowej prezentujemy w formie merytorycznego raportu, gdzie poruszamy bardzo wiele kwestii – począwszy od otoczenia gospodarczego, zmian cen na rynku nieruchomości, przez czynniki mogące na te ceny wpływać w przyszłości (w tym kredyty hipoteczne) po wnioski i prognozy na przyszłość. Zapraszamy do lektury i dziękujemy z góry za opinie!

 

Na otoczenie gospodarcze w IV kwartale 2022 roku wpływało bardzo dużo czynników będących zarówno wektorami wzrostu, jaki i hamowania gospodarki. Które z nich będą nadal determinować rok 2023 i jak to wpłynie na tempo rozwoju gospodarki analizujemy w raporcie – RAPORT DO POBRANIA TUTAJ.