Skip to content

Newsroom

Sprawdź, co nowego dzieje się w firmie Śniadecki Development oraz na rynku, na którym działamy.

Rosnąca siła najmu – szansa także dla… deweloperów

Już od co najmniej kilku miesięcy prognozy dotyczące rynku nieruchomości zgodnie mówiły o wyhamowaniu tempa wzrostu cen mieszkań oraz spadku sprzedaży. Głównym winowajcą są oczywiście rosnące stopy procentowe, przekładające się na spadek zdolności kredytowej potencjalnych nabywców. Jednak te same czynniki, które ograniczają siłę nabywczą jednej grupy klientów, zwiększają atrakcyjność mieszkań dla innej grupy.